صفحه اصلی  
ورود به سیستماطلاعیه های سایت
تاریخ ارسال : 1393/03/19

موضوع: اعمال کارمزد برای تراکنش موجودی

متن ارسال شده :
نماینده محترم طبق اعلام بانک مرکزی کارمزد خدمات مانده گیری " به مبلغ 1206 ریال " از تاریخ 20/03/93 بر روی پایانه های فروش اعمال می گردد . لطفاً به دارنده کارت اطلاع رسانی فرمایید .
تاریخ ارسال : 1391/08/15

موضوع: لیست شماره تلفن ها و داخلی های شرکت فن آوا کارت

متن ارسال شده :
نمایندگان محترم احتراماً لیست شماره تلفن ها و داخلی های ساختمان شماره 2 شرکت فن آوا کارت از منوی دریافت فایلهای مختص نمایندگان قابل دسترس می باشد.